0014
Номер в РОПРОП 9078454    Решение
Заглавие„Доставка чрез покупка на нов високопроходим автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката13.07.2018 г.
Документация

Към всички поръчки