0017
Номер в РОПРОП 9083610    Решение
Заглавие “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Дунав мост Видин-Калафат” АД”
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката28.11.2018 г.
Документация

Към всички поръчки