0018
Номер в РОП882802    Решение
Заглавие “Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ” АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019 – 2020 г.”
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОткрита процедура
Дата на стартиране на поръчката11.12.2018 г.
Документация

Към всички поръчки