"Дунав мост Видин - Калафат" АД

Адрес: област Видин, община Видин, с. Антимово 3776

            местност „Гриндури", ул. „96" , №4

Тел: +359 94 988180

E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg

.

Транспортен център

Лице за контакт:  Евгения Найденова - Офис - мениджър

Работно време: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.

E-mailenaydenova@vidincalafatbridge.bg

 

Административен център:

Лице за контакт: Невена Калчева - Технически секретар

Работно време: всеки работен ден от 8:30 до 17:00

e-mail: nkalcheva@vidincalafatbridge.bg