Българо- румънското дружество „Дунав мост Видин - Калафат" АД е учредено на събрание, на акционерите, проведено в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 06.06.2013 година.

Седалище и адрес на управление на дружеството е във Видин. Съвместната компания има отговорност за управлението, експлоатацията и поддръжката на комбинирания граничен мост над река Дунав при Видин, както и за събирането на таксите, за преминалите пътни превозни средства.