ТАКСИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

ТАРИФИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
ПО ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ
/с цени в BG лева и EURO/

 

Според
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134
От 14 юни 2013 година

За определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост

No.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ЦЕНА В BG ЛЕВА

ЦЕНА В EURO

1

Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили).

12, 00

6, 00

2

Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3, 5 т, включително на ремаркето.

12, 00

6, 00

3

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.

23, 00

12, 00

4

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7, 5 т и под 12 т.

35, 00

18, 00

5

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.

49, 00

25, 00

6

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси.

72, 00

37, 00

ТАКСИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ ПРИ ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ТАРИФИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
ПО ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ
/с цени в EURO и леи/

 

Според
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134
От 14 юни 2013 година

За определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост

No.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

ЦЕНА В EURO

ЦЕНА В ЛЕИ

1

Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили).

6, 00

27, 00

2

Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3, 5 т, включително на ремаркето.

6, 00

27, 00

3

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.

12, 00

54, 00

4

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7, 5 т и под 12 т.

18, 00

81, 00

5

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора.

25, 00

113, 00

6

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси.

37, 00

167, 00