Обявление за откриване на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат" АД" и Решение №9 на Изпълнителния директор на „Дунав мост Видин- Калафат" АД  от 9/30.04.2014г.за одобряване на провеждането на обществена поръчка  с предмет: „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат" АД"- Възложител: "Дунав мост Видин- Калафат" АД със следните обособени позиции;

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторните превозни средства, собственост на „Дунав мост Видин- Калафат"АД

ПОЗИЦИЯ 2: застраховка "Злополука на местата в моторни превозни средства" - за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин- Калафат"АД

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка "Трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности" на „Дунав мост Видин- Калафат"АД

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка "Имущество" на „Дунав мост Видин- Калафат"АД

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка "Автокаско" на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин- Калафат"АД

ПОЗИЦИЯ 6: застраховка „Обща Гражданска отговорност" на „Дунав мост Видин- Калафат "АД

ПОЗИЦИЯ 7: застраховка „Обща Гражданска отговорност"- отговорност на съоръжението Дунав мост Видин- Калафат ;