ВЪТРЕШНИ УКАЗАНИЯ регламентиращи реда и условията за издаване на Разрешения за специално ползване на пътя на територията на моста и системите на прилежащата му  инфраструктура до точките на тяхното свързване със съществуващата пътна и железопътна подходна инфраструктура на териториите на Република България (за краткост, наричан по-долу „обекта")  от „Дунав мост Видин-Калафат" АД

Разрешенията за специално ползване на пътищата на територията на „обекта" се издават от „Дунав мост Видин-Калафат" АД на основание чл. 12 ал. 5 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния ), където "обектът" е дефиниран в чл. 2 т. 5 от същото.