Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост: лек автомобил «Хюндай елантра» с peг. №ВН 9985 ВТ, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД

02.06.2020 г.