Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост: Машина за метене на улици «Шмид Суинго» серия 1700013 per. №S677 AAV - Румъния

02.06.2020 г.