Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост:лек автомобил «Нисан Навара» с per. №ВН 1712 ВХ, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД

02.06.2020 г.