0001
Номер в РОП
ЗаглавиеОбществена поръчка с цел избиране на изпълнител по проект “Целогодишен превоз на служители на Дунав мост Видин- Калафат АД по предварително определен маршрут през 2015 година.”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката01.12.2014 г.
Документация

Договор
/10.12.2014
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Към всички поръчки