0010
Номер в РОПРОП 9068376    Решение
Заглавие ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2017 - 2018 ГОДИНА
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката18.09.2017 г.
Документация

Договор
/18.10.2017
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки