0011
Номер в РОПРОП 9069146    Решение
ЗаглавиеДоставка чрез покупка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката11.10.2017 г.
Документация

Договор
/13.12.2017
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки