0013
Номер в РОП04604-2018-001    Решение    Обявление
ЗаглавиеДоставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ” АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019 – 2021 г.
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаОткрита процедура
Дата на стартиране на поръчката24.04.2018 г.
Документация

Към всички поръчки