0014
Номер в РОПРОП 9078454    Решение
Заглавие„Доставка чрез покупка на нов високопроходим автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката13.07.2018 г.
Документация

Договор
/03.09.2018
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки