0015
Номер в РОПРОП 9081524    Решение
Заглавие „Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката04.10.2018 г.
Документация

Договор
/01.11.2018
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Към всички поръчки