0016
Номер в РОПРОП 9082369    Решение
Заглавие “Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката25.10.2018 г.
Документация

Към всички поръчки