0017
Номер в РОПРОП 9083610    Решение
Заглавие “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Дунав мост Видин-Калафат” АД”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката28.11.2018 г.
Документация

Договор
/10.01.2019
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки