0021
Номер в РОП9094944    Решение
ЗаглавиеИзбор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Дунав мост Видин-Калафат
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката02.12.2019 г.
Документация

Договор
/20.01.2020
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки