0022
Номер в РОП9095128    Решение
ЗаглавиеДоставка чрез покупка на нов високопроходим пикап с двойна кабина за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката06.12.2019 г.
Документация

Договор
/24.01.2020
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки