0023
Номер в РОП04604-2020-0001    Решение    Обявление
ЗаглавиеЗастраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021 - 2023 г.
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОткрита процедура
Дата на стартиране на поръчката11.03.2020 г.
Документация

Договор
/26.10.2020
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Към всички поръчки