0024
Номер в РОП9099595    Решение
ЗаглавиеЗапълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката12.06.2020 г.
Документация

Към всички поръчки