0003
Номер в РОП
ЗаглавиеПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА 2БР. БАНКИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА "ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ"АД
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката18.05.2015 г.
Документация

Към всички поръчки