0006
Номер в РОПРОП 9046108
Заглавие „Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД.
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката23.09.2015 г.
Документация

Договор
/15.10.2015
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Към всички поръчки