0007
Номер в РОПРОП 9046318    Решение
Заглавие„Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”.
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката30.09.2015 г.
Документация

Договор
/27.10.2015
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки