0009
Номер в РОП04604-2017-0001    Решение    Обявление
ЗаглавиеЗастраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на "Дунав мост Видин- Калафат"АД за периода 2018 - 2020 г.
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОткрита процедура
Дата на стартиране на поръчката26.05.2017 г.
Документация

Договор
/13.12.2017
Документи по изпълнение
Гаранция за изпълнение

    Към всички поръчки