Протокол от дейността на комисия за разглеждане и оценка на оферти по реда на гл.26 от ЗОП за ОП "Доставка чрез покупка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД

Протокол от дейността на комисия за разглеждане и оценка на оферти по реда на гл.26 от ЗОП за ОП "Доставка чрез покупка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин - Калафат" АД