Изложба-конкурс на видински ученици с тема "Видин-Калафат нашият мост"

автор на плаката Михаела Кръстева