В периода 19.08. - 19.10.2019 г. по проект на румънските гранични власти ще се монтират датчици за контрол на радиоктивността.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

В периода 19.08. - 19.10.2019 г. по проект на румънските гранични власти ще се монтират датчици за контрол на радиоктивността. Това налага поетапно затваряне на трасетата за проверка, поради което е възможно забавяне на трафика на преминаващите през контролно - пропусквателния пункт автомобили и образуване на опашки.