Решение за промяна/техническа редакция на обявление за обществена поръчка "Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат" АД"

Решение за промяна/техническа редакция на обявление за обществена поръчка "Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат" АД"