Обявление за обществена поръчка „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин- Калафат" АД”

 Публикувано е обявление за обществена поръчка .