Публикуван е протокол от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти в резултат от избор на банка за депозиране на 25% от паричните средства на "Дунав мост Видин - Калафат" АД

Публикуван е ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗБОР НА БАНКА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА 25% ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ"АД, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН КАЛАФАТ"АД „ ОТ ДАТА 07.08.2014