Поради предсрочно приключване на ремонтните дейности, е възстановено нормално движението в участъка след светофарната уредба в посока България – Румъния. „Дунав мост Видин Калафат“ АД