Публична покана

Публикувана е публична покана за обществена поръчка относно избор: "Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД- клон Калафат"