Публикуван е ПРОТОКОЛ от 03-04.12.2014 от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти за обществена поръчка с наименование: „Целогодишен превоз на служители на „Дунав мост Видин – Калафат”АД по предварително определен маршрут през 2015 година”

ПРОТОКОЛ от 03-04.12.2014 от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти за обществена поръчка с наименование: „Целогодишен превоз на служители на „Дунав мост Видин - Калафат"АД по предварително определен маршрут през 2015 година"