РЕШЕНИЕ №20/04.12.2014г за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Целогодишен превоз на служители на „Дунав мост Видин – Калафат”АД по предварително определен маршрут през 2015 година”

РЕШЕНИЕ №20/04.12.2014г за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Целогодишен превоз на служители на „Дунав мост Видин - Калафат"АД по предварително определен маршрут през 2015 година"