ПРОТОКОЛ от 17.06.2015 - 18.06.2015 г ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА 2БР. БАНКИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА "ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ"АД

ПУБЛИКУВАН Е ПРОТОКОЛ от 17.06.2015 - 18.06.2015 г ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА 2БР. БАНКИ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА "ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ"АД