„Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД.

Публикувана е обществена поръчка с предмет: „Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД.