СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваляне на оферти по ОП с предмет "Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени".

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваляне на оферти по ОП с предмет "Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени".