ПРОТОКОЛ от 06-07.10.2015 г. от дейността на комисия за обществена поръчка "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД"

ПРОТОКОЛ от 06-07.10.2015 г. от дейността на комисия за обществена поръчка "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД"