РЕШЕНИЕ №24/07.10.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД"

РЕШЕНИЕ №24/07.10.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД"