РЕШЕНИЕ № 25/13.10.2015 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП с предмет "Доставка на ел. енергия за нуждите на "Дунав мост видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени"

РЕШЕНИЕ № 25/13.10.2015 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП с предмет "Доставка на ел. енергия за нуждите на "Дунав мост видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени"