ИНФОРМАЦИЯ по чл.22б (4) т.2 от ЗОП ОТНОСНО: Предоставяне на информация на основание чл.22б (4) т.2 от ЗОП по ОП с предмет: "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД" - Възложител: "Дунав мост Видин - Калафат" АД

ИНФОРМАЦИЯ по чл.22б (4) т.2 от ЗОП
ОТНОСНО: Предоставяне на информация на основание чл.22б (4) т.2 от ЗОП по ОП с предмет: "Доставка и закупуване на 1 брой високо проходим автомобил за нуждите на Дунав мост Видин - Калафат АД" - Възложител: "Дунав мост Видин - Калафат" АД