0019
Номер в РОП
ЗаглавиеИзвършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на чл. 191 ал. 1 т. 1 от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката10.06.2019 г.
Документация

Договор
/04.10.2019
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки