0002
Номер в РОП
ЗаглавиеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: „ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ Видин – Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 – 2015 година”, с възложител Дунав мост Видин – Калафат” АД
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката08.10.2014 г.
Документация

Договор
/23.10.2014
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки