0008
Номер в РОПРОП 9056661    Решение
Заглавие„Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2016 - 2017 година”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката20.09.2016 г.
Документация

Договор
/27.10.2016
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки