0020
Номер в РОП9092173    Решение
Заглавие„Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2019 - 2020 година”
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката04.09.2019 г.
Документация

Договор
/03.10.2019
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки